Međunarodni dani gluhih i nagluhih osoba u Tuzlanskom kantonu

U posljednjoj sedmici u septembru obilježavaju se Međunarodni dani gluhih i nagluhih osoba. Tim povodom Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Gradačacu, danas je upriličio Okrugli sto o temi “Slušno oštećeni učenik u procesu inkluzije, uslovi i pretpostavke iz mog ugla”.

Na Okruglom stolu su učestvovali pedagozi i nastavnici iz osnovnih škola sa područja Gradačca i Srebrenika, u kojima djeluje Centar za razvoj inkluzivnih praksi Gradačac. Cilj je bio razmijeniti iskustva i znanja o tome kako unaprijediti proces inkluzije djece s oštećenjem sluha u redovnim školama.

“Cilj je da vidimo koji su to uslovi i pretpostavke, šta se do sada uradilo, šta treba da se uradi. I to  ne samo da ukazujemo na poteškoće, nego da vidimo i dobre strane svega toga, pa da onu dobru praksu prenesemo negdje drugo” ističe Zana Delić iz Centra za razvoj inkluzivnih praksi Gradačac.

“Nastojat ćemo da naši pedagozi  u svojim školama prenesu sve ono što su čuli na današnjem Okruglom stolu i da kroz određene radionice dalje šire informacije i način kako da prihvatimo djecu sa oštećenjem sluha” kaže Mejra Turbić, direktorica Osnovne škole “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” u Srnicama Donjim.

Predavači su bile profesorice iz Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli. Naglašavaju da su napravljeni značajni pomaci danas kada veliki broj škola ima surdoaudiologe, u odnosu na raniji period, kada to nije bio slučaj. Međutim, da bismo govorili o inkluziji, ovu podršku mora imati svako dijete s oštećenjem sluha u redovnim školama, bez obzira na to šta propisuju pravilnici, u vezi sa zapošljavanjem defektologa. Pozdravile su organizaciju ovakvih predavanja, kao svojevrstan vid edukacije nastavnika i pedagoga, koji rade s djecom s oštećenjm sluha, ali ističu oni nisu osposbljeni za potpunu podršku takvoj djeci.

„Zato što nastavnik nije educiran za znakovni jezik. Ne zna proces iščitavanja govora s lica i usana, ne zna osnove komunikacije. Sve to otežava proces učenja kod djeteta oštećenog sluha. Ja sam za inkluziju, ali inkluziju koja je u korist djeteta oštećenog sluha“ kaže Amra Imširagić stručna saradnica/rehabilitator u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli.

Inače, Centar zarazvoj inkluzivnih praksi Gradačac već drugu godinu djeluje u okviru Osnovne škole “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” u Srnicama Donjim. Velika je podrška kako djeci s poteškoćama u razvoju tako i njihovim roditeljima i nastavnicima sa ovog područja. Uspostavljen je zajedničkim naporima Vlade Tuzlanskog kantona i organizacije Save the children, uz finansijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju.