Minimalne penzije za maj veće za 3,10 %

Nakon prošlomjesečnog povećanja penzija za 3,5 % slijedi još jedno povećanje od 3,10 %, a odnosi se samo na minimalne penzije. Minimalna penzija za maj iznosiće 348 KM, što je za 11 maraka više od aprilske.  Predstavnici udruženja penzionera nastaviće i ubuduće da insistiraju na dodatnim povećanjima. Zahtjevali su da se sve penzije povećaju za 5 %, a Federalna vlada je odlučila da se povećaju samo minimalne penzije i to za 3,1 %. „Mi nećemo odustati od ovog našeg zahtjeva da se sve penzije u skladu sa zakonom povećaju za 5, 30 % jer je toliko bio rast BDP-a u 2017. godini“, rekao je Huso Halilović, predsjednik Udruženja penzionera TK. „Ovdje ima još jedan važan podatak, a to je da smo na nivou Saveza donijeli zaključak da tražimo preraspodjelu BDP-a koji je sada 9, 90 za penzionere, a naš je prijedlog da bude 11, 25 jer je tako u okruženju. Preraspodjelom bi do septembra došli na prosječnu isplaćenu penziju od 55 %. Sada je prosjek 43 %“, dodao je Halilović. Cilj predstavnika Saveza udruženja penzionera je da se minimalne penzije do NG povećaju na 440 KM.

Pročitajte...