Ministar Mehanović: Kladanj nakon 19 godina dobija policijsku upravu

MUP -u i Upravi policije Tuzlanskog kantona na raspolaganju je dosad najveći iznos u kantonalnom budžetu. Uz opremanje, izgradnju objekata za policijske službenike, fokus će biti i na obnavljanju i edukaciji kadra s obzirom da, prema riječima resornog ministra, u naredne četiri godine u penziju odlazi 700 službenika.  Dobre vijesti stižu i za Policjsku stanicu Kladanj koja bi uskoro trebala prerasti u Policijsku upravu.

Rebalansom kantonalnog budžeta, MUP TK dobio je dodatnih 15,1 milion KM koji namjeravaju iskoristiti prvenstveno za nabavku naoružanja, opreme, vozila.

Jedan dio će biti uložen u kapitalna ulaganja, u nabavku zemljišta i izgradnju objekata. Dakle MUP sa svojim organizacionim jedinicama PU I PS ima neuvjetne prostore za rad i mislimo da je neophodno unaprijediti uvjete rada policije, ističe resroni ministar Hajrudin Mehanović.

Prema riječima ministra Mehanovića to bi značilo više od 80 miliona KM na budžetskoj poziciji MUP i Uprava policije TK s tim da 10 posto pripada MUP -u a ostatak Upravi policije koja je organizaciono i finansijski samostalna.

To je najveći iznos koji je do sad bio u Budžetu TK, i sa te strane moram izrazit zadovoljstvo na podršci i na Vladi i Skupštini TK, dodaje Mehanović.

Uporedo sa navedenim aktivnostima biće vođene i one na kadrovskoj popuni.

Blizu 40% policijskih službenika će u naredne četri godine otići u penziju. MUP TK je posljedica rata i ratnih dejstava na ovom području i većina policijskih službenika je započela svoj radni vijek krajem rata. Imajući u vidu da je Zakonom o policijskim službenicima predviđeno da je policiji beneficirani radni staž trideset godina od rata pa do sad je njima 40 godina penzionog staža i blizu 700 policijskih službenika će u naredne četri godine u penziju, kaže ministar Hajrudin Mehanović.

Problem je i što je među budućim penzionerima dosta rukovodećih službenika sa višim policijskim činovima pa će ulagati i u edukaciju kadrova. Sve u cilju depolitizacije i profesionalizacije policije – navodi ministar i dodaje da je u zvaršnici donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Njime je predviđeno da PS Kladanj preraste u policijsku upravu kao stanica prve kategorije u odnosu na one u DI, Čeliću, Teočaku i Sapni. Time bi joj bio vraćen status koji je imala do 2003.godine kao SJB Kladanj.

Pročitajte...