Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak razgovarao sa licenciranim trenerima za hranitelje

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona ,Admir Hrustanović upriličio je prijem za prvu grupu trenera za hranjitelje iz Tuzlanskog kantona koji su prošli edukaciju po američkom “PRIDE” modelu. Riječ je o prvoj licenciranoj obuci trenera za hranitelje koja se smatra velikim iskorakom u razvoju hraniteljstva u Tuzlanskom kantonu.Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji BiH, koji je jedan od prvih reformskih zakona u oblasti socijalne zaštite, propisana je obavezna edukacija hraniteljskih porodica od strane licenciranih edukatora. 2017. godine organizovana je prva licencirana edukacija trenera za hranitelje u Federaciji BiH po američkom „PRIDE“ modelu edukacije. Realizovana je uz pomoć Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa kantonalnim ministarstvima.Edukacija je realizirana u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, uz podršku UNICEF BiH i Evropske Unije.
Sa edukacijama hraniteljskih grupa licencirani treneri iz Tuzlanskog kantona započeli su krajem prošle godine. Do danas ih je realizovano jedanaest, a njima je obuhvaćeno stotinu dvadeset hranitelja iz sedamdeset hraniteljskih porodica.
Edukaciju hranitelja u Tuzlanskom kantonu podržala je i JU Doma za djecu bez roditeljskog staranja u okviru svoje usluge nove usluge Centar za savjetovanje i edukaciju. Treba napomenuti da su u našem kantonu do kraja avgusta ove godine pravo na hraniteljstvo ostvarila 122 hranjenika smještena u 97 hraniteljskih porodica. Skoro trećina djece ostvarila je pravo na specijalizovano hraniteljstvo, što je jop jedna novina i dobrobit Zakona o hraniteljstvu F BiH.

Pročitajte...