Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Zoran Jovanović u posjeti općini Živinice

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Zoran Jovanovic posjetio je danas Općinu Živinice i Centar za socijalni rad Živinice. Centar se susreće sa mnogobrojnim problemima, prvenstveno materijalno-tehničke opremljenosti i kadrovske strukture. Sastanak je prvi korak ka rješavanju pomenutih problema Centra.

 

Više u video prilogu

Sagovornici:

Zoran Jovanović, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK

Hajrudin Aljić, direktor Centra za socijalni rad Živinice

Said Čerkezović, šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Živinice

 

Pročitajte...