Ministarstvo privrede TK: Javni poziv za projekte JPP

Ministarstvo privrede je objavilo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti” za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Budžet za ove namjene je sto hiljada maraka,a najveći iznos koji jedna lokalna zajednica može dobiti je 20 000 KM