Ministarstvo sigurnosti BiH obilježava 18. decembar – Međunarodni dan migranata

SARAJEVO, 18. decembra (FENA) – Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i ove se godine pridružilo vladinim i nevladinim organizacija širom svijeta u obilježavanju 18. decembra, Međunarodnog dana migranata.

Migracijski izazovi koji su obilježili ovu godinu pokazali su opredijeljenost BiH za zaštitom ljudskih prava izbjeglica i migranata, bez obzira na njihov status, dajući primarni značaj zaštiti djece bez pratnje i djece odvojene od svojih porodica. Štiteći prava osoba u kretanju, BiH ima obavezu zaštiti svoj sistem migracija i boriti se protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Iako je takozvana “Balkanska ruta” zatvorena, podaci u tekućoj godini pokazuju povećanje svih indikatora koji ukazuju na nezakonitu migraciju i otvaranje novih ruta, što zahtijeva saradnju svih relevantnih organizacija s ciljem efikasnog upravljanja granicom, sprječavanja nezakonitih migracija i primjene međunarodnog prava u oblasti ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava.

Istovremeno, BiH je prepoznala vezu između migracija i razvoja te stoga promovira zakonite migracije kao model koji može doprinijeti razvoju države prijema i države porijekla.

Uz obilježavanje dana migranata, ne smiju biti zaboravljeni ni građani BiH koji su napustivši državu našli svoj dom u inostranstvu gdje imaju odgovornosti, obveze i prava u državi prijema.

Dan migranata je važna prilika da se osvijetle problemi s kojima se suočavaju migranti i institucije u nastojanju da na najbolji mogući način odgovore na aktualne migracijske izazove, poštujući ljudska prava svih migranata.

Opća skupština Ujedinjenih nacija 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...