Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK: Potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte

Planom rada Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja već dugi niz godina vrši dodjelu finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama s ciljem povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja, unapređenja saobraćajne kulture, edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu, povećanje nivoa saobraćajne usluge, kao i za obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja. Ove godine odobreno je 25 projekata, u ukupnom iznosu od 35.000 maraka.

Novinarka: Devleta Brkić

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine raspisuje Javne pozive za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture na koji se mogu prijaviti neprofitne ogranizacije koje će svoj projekat realizovati na području Tuzlanskog kantona. Pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović ističe da se ove godine na javni poziv prijavilo mnogo neprofitnih organizacija sa vrlo kvalitetnim projektima.

– 25 projekata je odobreno da se finansira u 2020. godini. Ukupna vrijednost finansijskih sredstava je 35.000 maraka. Imamo jako dobrih projekata vezano za edukaciju djece u školskim i predškolskim ustanovama, postavlajnje autosjedalica u vozilima, vezano za postavljanje signalizacije u blizini škola i školskih dvorišta, te povećanje saobraćajne kulture i povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, a sve sa ciljem kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i kako bi povećali ukupnu bezbjedonosnu situaciju na mreži cesta na području našeg katona, kazao je Lukanović.

Osnovni uslov Javnog poziva bio je da se projekat realizuje na području Tuzlanskog kantona, te da organizacije koje apliciraju imaju validno rješenje za obavljanje djelatnosti, odnsono da su registrirane u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

– Dodatni bodovi su davani ako se projkat radio sa više neprovitnih organizacija i udruženja. Naravno cijenjeno je i dosadašnje učešće odnosno rad u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja. Cijenili smo i broj volontera i broj lica koja su uključena u samu realizaciju projekata, kao i broj učesnika koji će biti obuhvaćeni tim projektom. Nakon evaluacije svih tih ponuda izabrali smo 25 projekata koji su ušli u uži izbor i sa kojima smo potpisali ugovore i očekujemo realizaciju u ovoj godini, ili eventualno početkom 2021. godine, istakao je Lukanović.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa ovom aktivnošću, a namjera je u 2021. godini povećati iznos sredstava za ovu namjenu. Kontinurianim radom Ministarstvo nastoji poboljšati stanje u oblasti saobraćaja. Uključivanjem građana kroz manje projekte neprofitnih organizacija nastoji pružiti priliku istima da daju svoj doprinos u cilju povećanja stepena sigurnosti u saobraćaju i povećanju saobraćajne kulture.

(RTVTK)

Pročitajte...