Ministarstvo za boračka pitanja objavilo ponovljeni konkurs za obavljanje volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu kantona osiguravaju sredstva za obavljanje volonterskog pripravničkog staža.  Za ovu namjenu resorno ministarstvo osiguralo je 550 hiljada maraka. Konkurs ostaje otvoren do 13 avgusta ove godine. Više pogledajte u video prilogu.

Pročitajte...