Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK: U pripremi donošenje Strategije za mlade, Strategije sporta i novog Zakona o kulturi

Prioriteti Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK biće poboljšanje statusa mladih uz podršku pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja. U ovoj godini planiraju donošenje Strategije za mlade i Strategije za sport.  Važeći Zakon o kulturi je zastario, tako da će raditi na donošenju novog.  Otkako se nekadašnje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport TK podijelilo na dva resora, mladi su dobili veću pažnju u okviru Ministarstva za kulturu, sport i mlade.  Sve aktivnosti su u cilju da se mladima obezbijede jednake šanse  za kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje i osnivanje porodice.                                                               “Projekti vezani za populaciju mladih su: sufinasiranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih do 35 koji prvi put rješavaju stambeno pitanje u iznosu do 3000 KM, projekat smještaja djece u predškolskim ustanovama i podrška start up projektima mladih ljudi u smislu zapošljavanja i poduzetničkog duha koji je bitan za mladu populaciju”,  rekao je ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović.                                                              Jedan od prioriteta Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK za ovu godinu je donošenje Strategije za mlade sa mjerama koje bi poboljšale njihov životni standard. Neophodno je i donošenje novog Zakon o kulturi s obzirom na to da važeći datira iz 1998. godine.  U planu je i jačanje finansijske podrške manifestacijama kulture i izdavaštvu.                                “Proteklih godina izdavaštvo je bilo zanemareno. U prošlom Budžetu je planiran nedostatan iznos, ali radićemo na tome da se poveća finansijska podrška. Manifestacije kulture od značaja za TK ima određeni tretman koji treba još unaprijediti”,   rekao je ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović.                                                                              Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK kažu da bi javne ustanove iz oblasti kulture mogle više da koriste projekte EU, da nacionalne spomenike pozicioniramo na kulturne rute Vijeća Evrope i razvijamo turizam. U planu je i donošenje strategije sporta 2021-2027.  Nevladine organizacije su pozvane da se uključe u rad Ministarstva i prate internet stranicu sa informacijama o svim aktivnostima.

Pročitajte...