Ministrica Memić posjetila Centar za socijalni rad Živinice

U okviru redovnih aktivnosti ministrica za  rad, socijalnu  politiku i povratak TK  Sandra Memić  posjetila je Centar za socijalni rad u Živinicama. Cilj posjete je bio upoznati se sa aktivnostima i uslovima rada u Centru, eventualnim poteškoćama  u radu i prijedlozima za njihovo prevazilaženje.

Ministrica Memić je tokom obilaska Centra razgovarala sa zaposlenima o aktivnostima i o uslovima njihovog rada. Posebno istakla da je neophodno  razvijati mehanizme i procedure u okviru socijalne zaštite kako bi se primijenile potrebne mjere i aktivnosti koje će biti najefektnije za korisnike  prava socijalne zaštite.

„Uporedo je svakako neophodno jačati kadrovske potencijale, u cilju što profesionalnijeg rada“, naglasila je ministrica Memić.

Tokom posjete zaposleni u Centru su Ministricu upoznali sa radom Centra i izrazili zadovoljstvo što kroz ovakvu direktnu komunikaciju sa ministricom mogu analizirati postojeću situaciju i ukazati na eventualne probleme iz ove oblasti.

Pročitajte...