Misja OSCE osigurala program za vođenje evidencije slučajeva nasilja u porodici

Elektronsko vođenje podataka o slučajevima nasilja u porodici

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton i direktorica Gender centra Federacija BiH Ana Vuković potpisali su danas u Sarajevu memorandum o primopredaji softwarea za elektronsko vođenje podataka o slučajevima nasilja u porodici – baza podataka.

U okviru realizacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017), OSCE Misija u BiH pružila je tehničku pomoć Gender centru FBiH, kao koordinatoru Strategije, drugim nadležnim institucijama i nevladinom organizacijama u razvoju metodologije za prikupljanje podataka o nasilju u porodici, izradi softwarea, kao i edukaciji policijskih službenika, socijalnih radnika i predstavnika nevladinih organizacija kako za korištenje ovog informacionog sistema, tako i za primjenu propisa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici.

– Udružili smo snage sa Gender centrom FBiH i sa drugima partnerima na izradi baze podataka o nasilju u porodici još 2014. godine. Ova baza podataka povezuje policiju, centre za socijalni rad, sigurne kuće i SOS telefone da bismo osigurali da se ovi slučajevi prate na odgovarajući način, kao i da osiguramo da žrtve ne moraju ponovno prolaziti kroz one užase kroz koje su već prošli – izjavio je Berton na ceremoniji upriličenoj u Gender centru FBiH.

To je također baza podataka koja će omogućiti izdvajanje statističkih pokazatelja, te omogućiti institucijama da bolje kreiraju politike djelovanja koje će biti snažnije u smislu borbe protiv nasilja u porodici.

Misija OSCE-a, dodao je Berton, nastavit će da bude partner sa Gender centrom FBiH i sa drugim partnerskim institucijama da bi osigurali da se što snažnije poštuju prava i ravnopravnost spolova u BiH.

Za Gender centar Federacije BiH, kako je kazala direktorica Ana Vuković, ovo je jedan veliki iskorak koji su zajedno sa partnerima napravili kada je riječ o bazi podataka.

–  Posebno tu mislim na policiju i centre za socijalni rad. Više od 800, što policajaca, što socijalnih radnika, prošlo je edukaciju kako bi se mogao koristiti ovaj software. Nadam se da ćemo zajedno sa svim našim partnerima napraviti da ovo bude pravi registar i da ćemo u svakom momentu moći odgovoriti na pitanje kakva je situacija u FBiH kad je riječ o nasilju u porodici – dodala je Vuković.

Dugoročno, elektronska baza podataka olakšava rad profesionalaca i smanjuje dodatno opterećivanje žrtava nasilja u porodici, jer kroz uvezani sistem, žrtva prolazi samo jednom kroz set pitanja u sistemu djelovanja i zaštite.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...