Mladi učili o problemima stereotipa, predrasuda i diskriminacije u našem društvu

Premijernim izvođenjem dokumentarnog filma „Bolji mladi za budućnost BiH“ završen je projekat koji je dao ulogu mladima u borbi sa postkonfliktnim društvima, poput našeg a predstavljena su i njihova dostignuća. Projekat nosi naziv „Mladi za bolju budućnost“ i realizovan je u Tuzli, Doboju, Vitezu i Brčkom. Tokom ovih radionica, gdje se učilo o problemima stereotipa, predrasuda i diskriminacije u našem društvu, edukovano je 90 mladih osoba, srednjoškolaca i studenata sa područja ove četiri općine i grada. Projekat je uz svoje partnerske organizacije sproveo Omladinski resursni centar Tuzla uz donatorsku pomoć Ambasade Sad u BiH i grada Tuzla. Završna manifestacija je održana simbolično, u Kući plamena mira, na 21. septembar, Međunarodni dan mira a sam dokumentarni film je rezultat učenja mladih učesnika koji su ga pripremili zahvaljujući stečenim iskustvima na radionicama koje su se odvijale tokom 12 mjeseci, koliko je projekat i trajao.