MMF: Bezuslovni zajam od 300 miliona eura za oporavak zdravstvenog sektora i jačanja ekonomije

Bosna i Hercegovina od MMF-a dobija bezuslovni zajam u iznosu od 300 milona eura, koji je namjenjen, kako se navodi iz MMF-a za oporavak zdravstvenog sistema putem nabavke vakcina, ali i za jačanje ekonomije. Pitali smo koliko je izvjesno da će pomenuti novac biti namjenjen samo u te svrhe i koliko će dobro doći Bosni i Hercegovini.

Pomoć od MMF-a, prema riječima Admira Čavalića, ekonomskog analitičara, predstavlja specijalnu SDR podršku koja je realizovana i ranije, tokom velike ekonomske krize 2008/2009. godine. Kako Čavalić naglašava,  ne treba je vezati za redovne aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom koji zahtijeva realizaciju određenih uslova.

Kako se navodi iz MMF-a, novac je namijenjen za oporavak zdravstvenog sistema putem nabavke vakcina, ali i za jačanje ekonomije. Čavalić dodaje da bi najbolje bilo ova sredstva usmjeriti zdravstvenom sektoru.

Kako bi se očuvala stabilnost Budžeta TK bit će neophodna finansijska pomoć MMF-a, odnosno viših nivoa vlasti. Ministar Lakić naglašava da je prošle godine u Budžet TK doznačeno oko 39 miliona KM i ta sredstva su bila presudna za opstojnost budžeta. Sredstva u sličnom iznosu se očekuju i ove godine jer bez pomoći MMF-a moglo bi biti upitno funkcionisanje Budžeta. Kako će se pomenuta sredstva odraziti na Kanton, pojašnjava i naš sagovornik.

Iako je iza nas godina pandemije i iako ekonomija i poljoprivreda funkcionišu u otežanim uslovima Budžet TK je stabilan, tvrde u Ministarstvu finansija. Izvjesno je da će se već krajem ovog mjeseca ići u Rebalans Budžeta.

Pročitajte...