Muftijstvo tuzlansko organizovalo je na poseban način izvođenje nastave iz islamske vjeronauke, mektebske pouke i rad Behram-begove medrese

Shodno datim okolnostima, Muftijstvo tuzlansko organizovalo je na poseban način izvođenje nastave iz islamske vjeronauke, mektebske pouke, i rad Behram-begove medrese. Vjeroučitelji su u kontaktu sa učenicima, a koriste se savremene metode, viber-grupe, on-line platforme.