MUP TK: Izborni proces se odvija bez problema

Na 39 birališta na području Tuzlanskog kantona bilo je kašnjenja sa otvaranjem birališta. Na obezbjeđenu izbornog procesa angaživano 374 policajca. Zabilježena jedna prijava u Tuzli da je došlo do narušavanja izbornog procesa. Na ostalim mjestima nije zabilježen niti jedan incident ili prijava.