Mustajbašić: Nismo razmišljali o tome da smanjujemo plate

Nacrt Budžeta TK za narednu godinu već je razmatrala Vlada TK. Dokument je usvojen i poslan prema Skupštini TK. Zbog političke krize, povratne informacije o statusu Nacrta budžeta još nema kaže za RTV TK Suad Mustajbašić, ministar finansija TK. Zbog toga se razmatra rezervna varijanta.

Ministarstvo finansija TK po hitnoj proceduri priprema Prijedlog Budžeta TK za 2021. godinu. Takav akt bit će upućen prema Vladi TK. Istovremeno će iz procedure biti povučen Nacrt budžeta TK za 2021. godinu.

– Nadamo se da će politički subjekti koji participiraju u Skupštini TK imati sluha za sve ove potrebe budžetskih korisnika jer zaista Budžet TK se brine o 10 hiljada ljudi koji direktno primaju plate iz Budžeta – ističe Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Ministar Mustajbašić napominje da je planirano oko 40 miliona KM za oblast socijalne zaštite. Za oblast boračko-invalidske zaštite u narednoj godini bit će izdvojeno oko 17 miliona KM, s tim da će biti isplaćivana i egistencijalna naknada za borce mlađe od 57 godina.

– Trenutno radimo na analizi. Očekujemo na sutrašnjoj sjednici Vlade TK da dobijemo jasne upute oko ovih budžetskih pozicija kako bi jasno definisali okvir za narednu godinu.

Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu razmatran je u novembru. Predviđa da prihodi, primici i zaduživanja Budžeta iznose nešto manje od 430 miliona KM. Prihodovna strana, u odnosu na ovu godinu manja je za skoro 4 miliona KM. Iz Ministarstva finasija TK, poručuju da će se štediti na materijalnim troškovima i na kapitalnim izdacima. Obavljeni su razgovori sa predstavnicima Sindikata TK.

– Nismo razmišljali o tome da smanjujemo plate. Čekamo da vidimo kakav će biti finansijski rezultat u 2020. godini da bi neka druga prava iz radnog odnosa mogli da definišemo u tačnom iznosu, ali naša zvanična ponuda će biti da sve ostane na dostignutom nivou, onoliko koliko je to moguće – naglašava Mustajbašić.

Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu većem od 20 miliona KM. Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano je 600 hiljada KM. Pola miliona maraka je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla. Za podršku povratku prognanih lica bit će izdvojeno oko 200 hiljada KM. Ministar Mustajbašić napominje i da se u narednu godinu prenosi 19 miliona KM ušteđenih ove godine, a to bi trebalo da nadoknadi sve izazove koje očekuju u narednoj godini.

Pročitajte...