Na PMF-u održano kantonalno takmičenje u matematici

Na Prirodno-matetematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola Tuzlanskog katona. Takmičenje je okupilo 180 učenika iz 27 škola.

Nakon 13 godina najbolji matematičari Tuzlanskog kantona okupili su se na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njih 180 u pratnji profesora, koji su ih usmjeravali i podržavali takmičilo se za titulu najboljeg.

Bila je ovo prilika i da se učenici upoznaju sa Prirodno matematičkim fakultetom Univerzitata u Tuzli, te time olakšaju svoj izbor budućeg zanimanja. Studiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu nosi veliku prednost u današnjem teškom socio-ekonomskom momentu, te naučno-istraživački rad iz oblasti fundamentalnih nauka može, treba i mora biti jedna od glavnih pokretačkih snaga u obnovi i napretku BiH, stava je dekan Pašić.

Takmičenje u matetematici podržali su Pedagoški zavod TK, Udruženje matematičara TK i Vlada TK.