U emisiji “Pozitivna praksa” govorimo o humanosti

Sve do nedavno, termin siromaštvo primjenjivao se u značenju nedovoljnosti prihoda za nabavku minimalne korpe roba i usluga. Danas se uzima da je siromaštvo stanje kada nedostaju osnovne mogućnosti za dostojanstven život.
U BiH većina stanovništva je siromašna, samo što je kod nas uvriježeno mišljenje da je siromašan onaj koji nema šta da jede i nema krov nad glavom. No, prema kategorijama UNDP-a, Svjetske banke i drugih organizacija i institucija, siromaštvo ima više dimenzija. Prema njima, siromašani su i oni ljudi koji nemaju pristup obrazovanju, zdravstvu, društvenom, kulturnom i građanskom životu i svemu onome što se smatra standardom u toj državi.
Ono što je sve učestalija pojava u bh. društvu su apeli za pomoć pojedincima, koji nisu u mogućnosti za sami finansiraju liječenje, što se također može dovesti u vezu sa trendom siromaštva, koji vlada u BiH.
Gosti emisije su: Mensura Husanović, direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla; Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora za razvoj i saradnju u MFS-EMMAUS; Zineta Dedić, predsjednica UO ULUTK i Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.
Budite uz program RTV TK i emisiju “Pozitivna praksa” u četvrtak od 18 sati.