Na sjednici obrazložen Prijedog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, federani ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević obrazložio je Prijedog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a predsjedavajući parlamentarnog odbora za boračko-invalidsku zaštitu, zastupnik Esad Bašagić, pozvao sve zastupnike da u raspravi “ne ubiraju jeftine političke poene”, već se usredsrede na donošenje zakona koji iščekuje “nezaštićena” kategorija branilaca.

Bašagić je kazao da je sedmočlani odbor zasjedao u međuvremenu i odobrio predloženi zakon s pet glasova “za” i dva uzdržana.

Ministar Bukvarević je obrazložio da je zakonom, među ostalim pravima, propisan i mjesečni novčani dodatak demobilisanim braniteljima koji nemaju primanja.

To pravo, prema Bukvarevićevom obrazloženju, imat će demobilisani branitelj stariji od 65 godina koji zajedno s bračnim partnerom nemaju sredstava za izdržavanje, potom borci stariji od 60 godina koji su bili u oružanim snagama najmanje godinu dana, a u evidenciji nezaposlenih su također najmanje godinu te ni oni zajedno s bračnim partnerom nemaju primanja.

Žena borac ima pravo na ovaj dodatak ako je starija od 50 godina i ako je u oružanim snagama bila najmanje godinu, koliko i u evidenciji nezaposlenih, te s bračnim partnerom nema sredstava za izdržavanje.

Bukvarević je pojasnio da pravo na dodatak imaju i demobilisani branitelji stariji od 57 godina koji su tri godine bili u borbi, minimalno godinu na birou, a također nemaju sredstava za izdržavanje s bračnim partnerom.

Borački dodatak je među 15 prava koje najavljuje Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Predlagač, Federalna vlada, ranije je saopćila da branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

Prednost u korišćenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, također su među propisanim pravima. Podrazumijevaju se i pomoć u slučaju smrti, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, zatim stambeno zbrinjavanje, subvencije u plaćanju naknade za pogodnost, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta.

Predloženi zakon najavljuje i pomoć povratnicima, odnosno besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), kao i prednost bivših boraca pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca.

Ovim zakonom propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministar Bukvarević naglašava da je od iznosa 315,5 miliona KM, koji se, u skladu sa sporazumom Vlade i boračkih udruženja, neće mijenjati s pozicije resornog ministarstva u narednih pet godina, 14 miliona KM predviđeno za primjenu ovog zakona u 2019. godini. Inače je propisano da primjena zakona počne od te godine.

S federalnog nivoa osigurava se ukupno 570 miliona KM godišnje (315,5 miliona s pozicije boračkog ministarstva i više od 250 miliona za penzije branitelja s pozicije Ministarstva rada), a Bukvarević predlaže da po usvajanju zakona o pravima demobilisanih branilaca i njihovih porodica, bude oformljena ekseprtna grupa koja bi svih pet boračkih zakona u FBiH objedinila u jedan, s jednim novčanim izvorom za njegovu primjenu.

Ova sjednica Predstavničkog doma protiče uporedo s mirnim protestom grupe demobilisanih branitelja ispred zgrade Parlamenta koji očekuju ishod rasprave zastupnika o pedloženom zakonu.

U dosadašnjoj raspravi, stranke su optuživale jedna drugu da ovu priliku koriste za ubiranje političkih poena u predizborno vrijeme.

Dosad je uloženo četrdesetak zastupničkih amandmana na predloženi zakon.

Sjednici ne prisustvuju zastupnici Kluba HDZ-HNS, a prisutni su predstavnici boračkih udruženja.

Pročitajte...