Na snazi zimski red letenja

Više od 95% korisnika usluga Međunarodnog aerodroma Tuzla je bh-a dijaspora koaj u toku godine koristi upravo ovaj vid saobraćaja da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Uparava je mišljenja da se snažnije moraju ponuditi turistički potencijali Tuzlanskog kantona, ali i domaćem stanovništvu stvoriti pretpostavke da turistički posjećuje destinacije prema kojima lete avioni Wizzaira sa našeg aerodroma. Na snazi je zimski red letenja.
S početkom novembra na Međunarodnom aerodromu Tuzla počeo je zimski red vožnje. Tako će biti do prve martovske sedmice 2020. godine. To podrazumijeva reduciran red letova.
Objavljen je i ljetni red letenja, pa korisnici Aerodroma Tuzla i Wizzaira mogu već rezervirati letove i kupovati karte za termine od proljeća. To je samo dokaz da će četiri destinacije biti i dalje aktivne. Reduciran je broj letova i na nekim od postojećih destinacija, a koje su npr. imale pet ili šest sedmičnih letova. U toku zimskog reda letenja biće aktivne sljedeće destinacije. U Upravi aerodroma ne mogu biti zadovoljni realizacijom postavljenog plana koji je predviđao povećanje broja putnika za 5%. Razlog za to leži u činjenici da su dobili konkurenta u Banjaluci. Izvršni direktor za razvoj i marketing, Enver Jukanović dodaje da, pogledaju li se cifre broja letova i broja prevezenih putnika sa Dubrava, može se biti zadovoljno jer je ona ipak veća od ranijih godina. Dodatni angažman mora se dati na unaprjeđenju postojećih destinacija i otvaranju novih linija i odredišta.