Na TK do sada samo jedan slučaj neovlaštenog rada ljekara

Da je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za ljekare iz stranih zemalja, koji bez validnih licenci u našoj zemlji obavljaju ljekarsku praksu, nedavno je ukazala Ljekarska komora FBiH. U BiH najčešće rade ljekari iz Srbije, Hrvatske i Turske. Na području Tuzlanskog kantona za sada je registrovan samo jedan slučaj neovlašenog rada ljekara, koji je na vrijeme sankcionisan.

Pročitajte...