Na tržištu rada najtraženiji operatori CNC mašina, bravari, zavarivači, krojači, kuhari…

Sve obrazovne ustanove na području TK predale su planove upisa Kantonalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku , a kada ministarstvo završi svoj dio posla, nakon javne rasprave, plan upisa u škole će proslijediti Vladi TK radi dobijanja saglasnosti. Očekuju da će konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola biti otvoren početkom juna. U međuvremenu škole organizuju Dane otvorenih vrata kako bi učenicima olakšali odabir zanimanja. Za ispravnu odluku korisno je imati uvid u stanje na tržištu rada, odnosno znati podatke Službe za zapošljavanje i potrebe poslodavaca. Krajem februara 2018. godine u TK na evidenciji nezaposlenih bile su gotovo 84 000 osoba, od čega je oko 27 000 kvalifikovanih radnika,gotovo 26 000 nekvalifikovanih, oko 23 i po hiljade osoba sa srednjom stručnom spremom i oko pet i po hiljada sa visokom stručnom spremom. Na birou je oko dvije i po hiljade maturanata gimnazije,dvije i po hiljade ekonomista, 2 400 mašinskih tehničara, dvije hiljade medicinskih sestara i oko hiljadu poljoprivrednih tehničara. Od visokoobrazovanih, na birou je najviše ekonomista (859), pravnika (785), pedagoga (243), profesora razredne nastave (223) i profesora bosanskog jezika (193). „Što se tiče najtraženijih zanimanja u našem kantonu to su uglavnom metalska i građevinska struka, bravari, zavarivači, tesari, zidari… Tu su još kuhari, konobari i krojači“, rekao je Senad Muhamedbegović, direktor JU Služba za zapošljavanje TK.Zahvaljujući razvoju industrijske proizvodnje učenici Srednje mašinske škole imaju velike šanse za pronalazak posla. „Tu prije svega mislim na mašinske tehničare, operatore za CNC mašine kao i mašinske tehničare za kompjutersko projektovanje. To su dvastručna zvanja koja mogu da pokriju ne samo metalo-prerađivački sektor već i drvo-prerađivački, obradu PVC i aluminijumske stolarije,pa čak možemo naći primjenu operatora CNC mašine i u tekstilnoj industriji“, rekao je Emir Teskeredžić, direktor Srednje mašinske škole u Tuzli. Tražena je i medicinska struka, dodao je Zlatko Ibrišimović, stručni saradnik u Pedagoškom zavodu TK: „Nažalost veliki odliv mladih ljudi nakon završene medicinske škole odlazi u inostranstvo, uglavnom u Njemačku. Pored te struke, izrazita je potražnja za zavarivačima, operatorima za CNC mašine, u saobraćajnoj struci vozači su dosta traženi, tako da postoji ta paleta zvanja i zanimanja koja je već godinama uvriježena kao tražena na tržištu“. Prilikom upisa u srednju školu Aidi Ceni je bilo važno da se informiše o tome koja su zanimanja tražena kako bi se po završetku mogla lakše zaposliti:„Nakon što sam se informisala, odlučila sam da upišem hemijsku školu, smjer hemijski tehničar-nutricionist iz razloga što je to potpuno novo zanimanje. Naša škola nam pruža veoma dobre uslove za praktičan rad, znači sve ono što teoretski učimo imamo priliku da vidimo i u laboratorijama, koje su dobro opremljene za stručne predmete poput mikrobiologije, hemije i neorganske hemije. U tome sam se pronašla“.Pripreme za upis u srednje škole su u toku. Resorno ministarstvo je u fazi izrade Plana upisa, na osnovu planova pojedinih škola.
Mersija Jahić, pomoćnik u Ministarstvu za obrazovanje i nauku TK:„Vlada TK bi trebala dati saglasnost do otprilike 20.-25. maja, a to bi bio neki krajnji rok do koga bi Vlada trebala da se izjasni o planu upisa kako bismo mogli otprilike krajem prve sedmice juna raspisati konkurs za prijem učenika u prve razrede srednjih škola“. Poslodavci nerijetko traže radnu snagu zanimanja kojih nema u TK. Služba za zapošljavanje je u saradnji sa Vladom TK vršila prekvalifikacije osoba sa evidencije nezaposlenih, ali kako kažu, za bolje rezultate potrebno je usklađivanje upisne politike u srednje škole i visokoškolske ustanove sa potrebama tržišta rada. Bez obzira na statistiku kod mnogih prevlada ljubav prema određenom zanimanju i nada da će biti od onih sretnijih kada budu tražili posao.

Pročitajte...