Vlada TK utvrdila Program za zapošljavanje boraca

Vlada TK je kreirala program za zapošljavanje boraca. Predviđeno je da se 300 hiljada maraka dodjeli privrednim društvima, a 200 hiljada maraka fizičkim licima. Na sredstva će se moći aplicirati putem javnog poziva, a kriteriji za raspodjelu će biti utvrđeni na osnovu posebne odluke.