Na UKC-u održana edukacija o COVID-19

Na Klinici za infektivne bolesti održana je edukacija s ciljem informisanja specijalizanata o pandemiji izazvanoj coronavirusom. Ova edukacija okupila je  eminentne  predavače koji su direktno bili uključeni u borbu sa ovim virusom na području Tuzlanskog kantona. Kroz niz predavanja  prenijeli su  svoja saznanja, iskustva, najnovije smjernice i načine borbe sa ovom infekcijom.

“Došli smo evo u priliku  nakon smirivanja kompletne situacije da sublimiramo ono što mi znamo naravno ta znanja želimo da prenesemo mladim kolegama specijalizanticama i specijalizantima  različitih grana medicine .” – prof.dr. Vahid Jusufović , direktor UKC Tuzla

Ovo je nastavak kontinuirane  eduakcije koju provodi UKC u Tuzli s ciljem što boljeg osposobljavanja medicinskih radnika kako bi što spremnije odgovorili na svaku nedaću koja nas zadesi .

“ Danas počinje edukacija sticanja osnovnih znanja  o tretmanu prevencije  i ranoj detekciji covid19 infekcije. Narednih dana ćemo takođe organizovati i predavanja raznih hirurških disciplina na temu tretmana pacijenata sa covid 19 infekcijom. “ -prof. dr. Šekib Umihanić

Eduakcija će podrazumjevat  i sticanje znanja i praktičnih vještina o korištenju zaštitne opreme. Ova edukacija je organizovana u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH i odvijat će se u 10  odvojenih cjelina i predavanja.

” Evo Akademija nauka i umjetnosti BIH se uključila snažno u ovaj projekat i pokazat će da je UKC na čelu sa prof Jusufovićem čitavo vrijeme vodio naučne aktivnosti iz ove oblasti  koje će biti temelj izvještavanja sa ovih prostora o kretanju, načinu tretmana i suzbijanja ove infekcije.” -prof. dr. Ervin Alibegović pomoćnik direktora za naučno istraživački rad i nastavu

Ovom prilikom eminentni predavači su skrenuli pažnju na značaj pravovremene obuke osoblja  o dijagnostici i postupanju sa različitim bolestima.

“Tako smo i sada iskoristili priliku jendog zatišja da bismo bili spremni akos e eventualno pojavi novi val sa nadomd a i en bude ali da UKC Tuzla, zdravstveni uposlenici u organizacijskom smislu sa našim menadžmentom budu spremni za sve ono što će nas čekati u narednom periodu.” – prof.dr. Sead Ahmetagić

Prilikom posjete UKC Tuzla primjetili smo  i velike gužve na trijažnom punktu, na glavnom ulazu u krug ove zdravstvene ustanove.  Podsjećamo građane, da je otvoren i trijažni punkt do kojeg se dolazi stepeništem iz pravca naselja Bulevar, odnosno Pivare Tuzla. Tu nismo zabilježili gužvu, s tim što je ovaj ulaz praktičan za građane, koji su zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja.

Pročitajte...