Prednost domaćim kompanijama i proizvodima u javnim nabavkama

Od 1.juna domaće kompanije i proizvodi imaju povlašteni položaj u procesu javnih nabavki. Novom Odlukom Vijeća ministara o preferencijalnomtretmanu domaćeg prilikom učestvovanja na tenderima, domaće ponude automatski se snižavaju za 30 % u odnosu na inostrane. To sasvim sigurno daje šansu domaćim privrednicima da budu konkurentni i da dobiju poslove, smatra Ramiz Karić, predsjednik Udruženja poslodavaca TK.

Ovo je jedna od najkvalitetnijih mjera vlasti kojima se štite domaći proizvodi i privrednici ali nije bezuslovna, dodaje Karić i pojašnjava da komanije treba da imaju najmanje 50% zastupljenih domaćih proizvoda te uposlene domaće radnike. Inicijativa da se preferencija domaćih kompanija poveća u postupku javnih nabavki u martu je krenula iz komorskog sistema Bosne i Hercegovine još u martu ove godine iako smo imali želju da to bude 50% kazao je Nedret Kikanović, direktor Kantonalne privrede komore Tuzla.

Za očekivati je da inostrani učesnici u tenderima na bh.tržištu neće biti zadovoljni ovom odlukom Vijeća ministara. Da nisu na snazi vanredne okolnosti Odluka o preferenciji mogla bi se smatrati diskriminirajućom ali mi na to, po CEFT-a sporuzmu i sporazumima potpisanim s EU imamo pravo da donesemo ovakvu odluku i mi smo to pravo iskoristili, naglašava Kikanović.

Odluka će biti na snazi do 1.juna iduće godine. Ovo vrijeme domaće kompanije  koje su pretrpjele velike ekonoske štete tokom pandemije trebaju iskoristiti na najbolji način – da dobiju što više poslova u postupcima javnih nabavki.

 

Pročitajte...