Na Univerzitetu u Tuzli od  22. juna do 3. jula trajat će prvi rok za upis studenata

Na  Univerzitetu u Tuzli od  22. juna do 3. jula trajat će prvi rok za upis studenata na prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima  i  Akademiji  Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.
Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 10.07.2020. godine, a upis primljenih kandidata počinje od 13. i trajat će do 23.07.2020.godine.

novinarka:  Erda Redžepagić

2155 je slobodnih mjesta na fakultetima i Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli  za upis na prvi ciklus odnosno integrirani prvi i drugi ciklus studija za narednu akademsku godinu. 1060 budućih brucoša imat će priliku pohađati redovan studij na teret Budžeta Tuzlanskog kantona,  dok  je 1045 mjesta planirano za samofinansirajući studij. Uslijed pandemije corona virusa, Skupština i Vlada TK usvojile su Inicijativu Senata Univerziteta u Tuzli da se Izmijeni Zakon o visokom obrazovanju,  čime je otvorena omogućnost za bezuslovan prelazak studenata na narednu godinu. Zako od akademske 2020 / 2021. godine donosi još jednu novinu, studiranje uz rad.

Izmjena Zakona o visokom obrazovanju podrazumijeva i oslobađanje studenata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 24. do 31. Avgusta. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 01. Septembra 2020.godine u 10.00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 02. a konačna 04. septembra. Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od 07. do 11. septembra vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2020/21. godinu.

U naredne dvije sedmice bit će donesena i konačna Odluka Senata Univerziteta u Tuzli o beuzuslovnom prelasku studenta u narednu akademsku godinu.

 

 

 

Pročitajte...