Na Univerzitetu u Tuzli predstavljeni naučno – istraživački projekti

Na Univerzitetu u Tuzli danas je predstavljen niz projekata iz različitih naučnih oblasti. Predstavljene projekte finansira Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH a prvi uslov za prijavu na ove projekte bilo je uključivanje bar jednog mladog istraživača u njih.

Pročitajte...