UG „Lotos“ Tuzla i Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom sa područja TK obilježili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, predstavnici Informativnog centra „Lotos“ Tuzla i Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK organizovali su tradicionalni prijem za predstavnike vlasti, medija i druge građane. Govorili su o Agendi za održivi razvoj 2030 i tranziciji prema održivom društvu za sve, u kojem niko ne bi bio zapostavljen, uključujući osobe s invaliditetom.Prioriteti za osobe s invaliditetom su ostvarivanje prava na kretanje, odnosno uklanjanje arhitektonskih prepreka, obrazovanje i socijalna sigurnost. Naknade za tuđu njegu su nedovoljne, a mnogima su nedostupna čak i ortopedska pomagala. Udruženja koja okupljaju osobe s invaliditetom insistirala su na usvajanju jedinstvene liste za pomagala, ali umjesto da bude poboljšana i da se rok za dodjelu smanji, kažu da se rok za dodjelu produžio, a neka pomagala su izbačena sa liste. Također bi trebalo pažnju posvetiti kvalitetu dostupnih pomagala, rečeno je na press konferenciji.„Usljed nedostatka pomagala ili sanitetskog materijala često ne mogu ostvariti ili kontrolisati ni osnovne fiziološke potrebe.Također,neadekvatna pomagala koja dobijaju mogu prouzrokovati pogoršanje zdravlja. Česte hospitalizacije osoba s invaliditetom dugoročno mnogo više koštaju Zavod zdravstvenog osiguranja, nego da im na vrijeme obezbijede odgovarajuću njegu i pomagala“,rekao je Suvad Zahirović,predsjednik UG Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.
Zbog svih otežavajućih okolnosti, osobe s invaliditetom uglavnom su izolovane u svojim kućama i uskraćeno im je pravo na obrazovanje.Senaida Sarajlić je pet godina čekala na upis u srednju školu. “Nisam mogla upisati srednju školu jer je tadašnji direktor je rekao da ne može obezbijediti nastavu za mene na prvom spratu i ne može sve mijenjati samo zbog jedne osobe”,rekla je Senaida Sarajlić. Htjela je odustati od školovanja, ali uključivši se u UG Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla dobila je nove informacije o svojim pravima, upisala Srednju ekonomsku školu u Centru za obrazovanje odraslih u Gračanici i sada radi u Vijeću mladih FBiH. Informativni centar „Lotos“ Tuzla ove godine obilježava 20 godina uspješnog rada. Tokom prijema u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom dodijeljeni su certifikati mladima koji su sudjelovali u projektu „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH”. Ukazano je na to da osobe s invaliditetom mogu dati veliki doprinos društvu ukoliko im se pruži prilika.

Pročitajte...