Na vodnom području rijeke Save u FBiH vodostaji u opadanju

Prema informacijama Agencije za vodno područje rijeke Save, trenutno su svi vodostaji u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i Savu, u opadanju, dok su na poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina na snazi mjere redovne odbrane od poplava.

Iz Agencije napominju da nastavljaju pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na spomenutom vodnom području.

Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne odbrane od poplava na području Posavskog kantona.

Također, istaknuto je da u Agenciji i dalje obavljaju aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju, a sve u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP), saopćeno je iz ove Agencije.

Pročitajte...