Nacrt Budžeta TK za 2018.godinu usvojen jednoglasno

Nacrt budžeta TK za iduću godinu od 356 miliona maraka usvojen je jednoglasno. U raspravi je rečeno da je nacrt dobra osnova za izradu prijedloga Budzeta. Shodno tome ocekuje se da ce kvalitetni prijedlozi koji pristignu u ministarstvo finansija tokom javne rasprave biti uvrsteni u konacan Budzet za iducu godinu. Prema riječima ministra finansija očekuje se da će federalno ministarstvo finansija ovih dana dostaviti korekcije prihoda od PDV-a, shodno tromjesečnim prihodima iz ove godine kada su prihodi od PDV-a bili visoki. Na osnovu toga konačni prihodi Budžeta za 2018.godinu trebalo bi da budu veći.

 

Pročitajte...