Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina za uslov uzima ortofoto snimak iz 2012.godine

Utvrđen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Ove izmjene, između ostalog, predviđaju da je umjesto dosadašnje odredbe da se građevina nalazi na satelitskom snimku iz 2007. godine, uslov za leglizaciju ortofoto snimak iz 2012. godine.