Najniža plaća 432 KM

U Tuzlanskom kantonu je nastavljen socijalni dijalog. Iako Vlada i sindikati nisu danas stavljali ikakav potpis, dogovorili su retroaktivno uvećanje najniže plaće koju primaju zaposlenici iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa koeficijentom 1. Takvih je zaposlenika blizu 900. Dobro napreduju i pregovori sa policijom i po svemu sudeći, Tuzlanski će biti prvi kanton u Federaciji, koji će potpisati Granski kolektivni ugovor sa pripadnicima MUP-a TK.
Vlada i Sindikati u Tuzlanskom kantonu dogovorili su povećanje najniže plaće zaposlenicima koji imaju primanja iz Kantonalnog budžeta. Preciznije, uposlenici koeficijenta 1, retroaktivno od početka ove godine, imaće plaću u iznosu od 432 KM. Vlada je pripremila Aneks na Kolektivni ugovor za zaposlenike u obrazovanju. Na dvije godine se produžava i Kolektivni za državne službenike i namještenike, jer postojeći ističe početkom aprila. U završnici su i pregovori sa Sindikatom policije oko potpisivanja Kolektivnog ugovora. Premijer Jakub Suljkanović naglašava da će Vlada zadržati stečena prava budžetskih korisnika. I u sindikatu su zadovoljni socijalnim dijalogom. Premijer podsjeća da je Vlada ranije izmijenila Uredbu koja precizira policijska primanja, kao i to da su se sa policijom dogovorili oko usklađivanja kantonalnih sa federalnim propisima.

 

Pročitajte...