Nakon online nastave, stižu nam i digitalni udžbenici

Od naredne školske godine učenici osnovnih škola će imati priliku koristiti nove, dijelom digitalizirane udžbenike. Dvije izdavačke kuće, jedna iz Tuzle i druga iz Zenice rade na pripremi multimedijalnog sadržaja koji će uz printane udžbenike, za početak iz tri predmeta, biti dostupni na online platformi. Organizovat će i obuku za nastavnike koji će ih koristili.

novinar Azra Mešić

Po uzoru na najveće evropske izdavače, dvije izdavačke kuće NAM iz Tuzle i Vrijeme iz Zenice, pripremaju sadržaje za stotinu udžbenika koje koriste učenici osnovnih škola. Na već postojeće sadržaje printane forme, dodat će pristupni kod za digitalnu platofmu.

– Vi kad se jednom konektujete, skinete materijal vi ga imate i za offline. Za svaki pametni telefon, kompjuter, tablet, moći će se koristiti. Faktički iz džepa se može učiti, kaže za RTVTK Sevlid Hurtić, vlasnik Izdavačke kuće NAM iz Tuzle.

Iako su planirali na ovaj način pripremiti ukupno 100 udžbenika za osnovce, do septembra će moći završiti njih 15, kaže vlasnik zeničke izdavačke kuće Vrijeme Muamer Spahić.

To je jedan veliki izazov za naše izdavačke kuće. Radi se o jednom skupom, izazovnom projektu. Moderne su tehnologije. Radimo sa puno novih ljudi, ali je to istovremeno velika radost jer sudjelujemo u jednom novom procesu koji će učenje unaprijediti i olakšati, dodaje on.

Spremne su digitalne prezentacije za udžbenike bosanskog jezika, muzičke kulture, historije i dijelom matematike. Ono što nije spremno je zakonski okvir.

Zakon o digitalnim udžbenicima nema još. Niti ga je iko usvojio. Ali prije usvajanja mi moramo definisati šta je digitalni udžbenik. To je nešto što dijete interaktivno učestvuje u tim stvarima. To su trodimenzionalne prezentacije, kvizovi, muzički i drugi sadržaji nastavnih planova i programa koji će biti vezani za udžbenik, pojašnjava Hurtić iz NAM-a.

Iščekujući zakonski okvir dvije izdavače kuće će u međuvremenu osigurati i edukaciju za korištenje digitalnih udžbeničkih sadržaja.

– I to je jedan poces koji ćemo mi realizirati u toku same školske godine. Iako se radi o intuitivnom procesu, posebno za nastavnike i roditelje, ali i za djecu bit će potrebno organizirati jedan serijal edukacije, uvođenja u cijeli taj proces, kaže Spahić.

U školama Tuzlanskog kantona će se od naredne školske godine koristiti samo po jedan udžbenik za svaki predmet. Svake naredne godine moći će se koristiti i polovni udžbenici, s minimalnom jednokratnom novčanom naknadom za pristup digitalnom sadržaju.

Pročitajte...