Nakon poplava u mjesnoj zajednici Memići u toku je uređivanje i čišćenje kanala i propusta

 

Na zahtjev predsjednika vijeća MZ  Memići, Ibrana Vildića, iz budžeta općine su odobrena  sredstva za uređenje i čišćenje kanala i propusta u mjesnoj zajednici Memići. Podsjećamo, u zahtjevu je navedeno  da ovi kanali  godinama stvaraju probleme mještanima i stambenim objektima za vrijeme obilnih kišnih padavina.

“ Gospodin načelnik Sead Džafić je izašao na lice mejsta u ponedjeljak, na dan poplava kad su se dešavale, obišao je cijelu MZ Memići uvidio je sam  stanje koje se desilo u MZ Memići donio zaključak da se neke aktivnosti sprovedu odma jer ovo je smetalo, izljevalo se i neka poplava svašta nešto.” -Ibran Vildić, predsjednik MZ Memići

Ova dionica je za ovu mjesnu zajednicu jedan od prioriteta za saniranje s obzirom da ovi kanali od magistralnog puta vode prema Osnovnoj školi i džamiji u centru.

“Ova dužina je negdje oko 450 metara ima još jedna relacija koja se čisti u dužini 260 metara ovoga kanala i ima projekat koji  i kanalazacija koja treba da se odradi što je načelnik odma dao zeleno svjetlo to će i dalje mašine  nastaviti raditi. U narednih 5 dana  ovo će biti gotovo sanirano. Tako da evo da evo za naredne poplave neće biti problema.” -Ibran Vildić, predsjednik MZ Memići

Neodgovorno odlaganje otpada uz lošu infrastrukturu reuzultiralo je stalnim plavljenjem ovog područja.

“ U Memićima smo takođe očistili više kanala gdje su stvarali probleme građanima, dovodimo to u red. Moram da kažem morali bi malo i građani da povedu računa kad je u pitanju ekologija, kad su u pitanju naše zelene površine” -Sead Džafić načelnik općine Kalesija

U narednom periodu u mjesnoj zajednici  Memići  planirani su radovi na sanaciji kanalizacione mreže, izgradnji septičke jame i rezervoara pitke vode. Načelnik Sead Džafić najavio je da će u narednim mjesecima završiti sa uređenjem i čišćenjem svih kanala koji su zapušteni i koji su u vrijeme kišnih padavina stvarali probleme u ovoj općini.

Pročitajte...