Nakon što je 40 godina bila u ladici, knjiga Hasana Škapura o Bosanskom ustanku ugledala svjetlo dana

Obimno istraživačko djelo Hasana Škapura „Odnos Osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875 – 1878. godine” je četiri decenije stajalo u ladicama. Danas ovo djelo ima veliku naučnu težinu jer baca novo svjetlo na događaje s kraja 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini i širem okruženju u procesu deosmanizacije Balkana. Takođe dovodi u pitanje određene općeprihvaćene teze u historiografiji 20. stoljeća kada je riječ o ustanku u Bosni koji je izbio 1875. godine. Škapur jedan od istaknutih naučnih radnika Bosne i Hercegovine 20. stoljeća, pioznat između ostalog i po tome što je preveo 4 toma Buharijine zbirke hadisa na bosanski jezik. promociju knjige održali su Arhiv TK,kantonalni  Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog naslijeđa i Odsjek za Historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Knjiga „odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku 1875 – 1878“ je detaljna, hronološki struktuirana historija ovog ustanka, bazirana na izvorima osmanske provenijencije, što u dosadašnjim djelima i istraživanjima nije bio slučaj. Ranije objavljena djela na ovu temu pisana su iz perspektive zapadnih dokumenata. Knjiga prati i posljednje godine sultanske vlasti na ovim prostorima nakon punih 415. godina osmanske vladavine u Bosni. No rukopis hasana Škapura je čekao 40 godina na objavu. Knjiga je pdoijeljena u šest poglavlja i bazirana je na dokumentima na osmanskom jeziku iz orijentalnog instituta.

Knjiga govori o uticaju na politička i društvena previranja u Bosni na kraju 18 stoljeća te donosi detalje o osmanskoj reformi, ciljevima crne Gore i Srbije te interesima britanije, Austro ugarske i Rusije. Inače, pored ovog djela Škapur je preveo i četiri toma Buharijine zbirke hadisa a objavio je mnoge stručne članke i radove. preminuo je u Prijedoru 1975. godine završavajući prijevod četvrtog toma zbirke hadisa.

Pročitajte...