Naredne godine trebala bi početi gradnja autoceste Tuzla – Brčko – Orašje

Tuzlanski kanton počinje ozbiljne aktivnosti u pravcu cestovne debloklade. Jedan od projekata za koju je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK dobilo podršku je povezivanje Tuzlanskog kantona sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom unijom modernom saobraćajnicom. Riječ je o gradnji autoceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao poddionice na dijelu buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd.

Nakon više održanih sastanaka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade FBiH i J.P. „Autoceste Federacije BiH” usaglašeno je da se prihvati trasa koja je definisana idejnim projektom koji je urađen u 2012. Dionica je definisana i u prostornom planu Tuzlanskog kantona. Gradnja autoceste Tuzla – Brčko – Orašje od krucijalne je važnosti za TK.

– Smatramo da je to generacijski projekat. Imamo nekih prikupljenih sredstava opet u saradnji sa Vladom FBiH za projektnu dokumentaciju – ističe Kadrija Hodžić, premijer TK.

Gradnja ove ceste trebala bi početi krajem naredne godine, a do tada će biti spremna neophodna dokumentacija.

– Radi se o tome da “Autoceste FBiH” u ovoj godini imaju u svom budžetu planirana 2 miliona KM za izradu projektne dokumentacije na ovoj trasi. Imamo pripremljeno u našem Prostornom planu trasu ove dionice koja ide od Tuzle preko Brčkog do Orašja i ove i iduće godine planiramo da kompletiramo tu projetnu dokumentaciju – dodaje Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Izgradnja ove dionice puta puno će značiti za TK, obzirom da je TK industrijski najrazvijeni dio BiH. Gradnjom moderne saobraćajnice TK će se povezati sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom unijom, a autocesta Tuzla – Brčko – Orašje, bit će i poddionica na dijelu buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd.