Šta sadrži Strategija razvoja TK za period 2021. – 2027. godina?

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina. Ovo je temeljni dokument koji se odnosi na pravce razvoja najmnogoljudnijeg kantona u FBiH. Strategija pokreće i investicije vrijedne 812 miliona KM koje će biti upućene kao podrška strateškim principima i razvoju.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu razvoja TK predstavlja digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se odnositi na modernizaciju privrede, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i turizma. Akcenat je stavljen i na reformu uprave koja će biti u funkciji unapređenja poslovnog okruženja i podrške ekonomskom razvoju. Strategija se fokusira i na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti.

– Strategija za koju mislimo da je ulaz u novo doba. dakle, to novo dobaje doba koje će se po svemu razlikovati od onoga što smo do sada imali i ovo je priključak na to doba. Bez razumjevanja, bez podrške ovoj Strategiji ove i svih sljedećih Vlada bit će vrlo otežano priključivanje novom dobu – ističe Kadrija Hodžić, premijer TK.

Strategija razvoja TK koncentriše se i na unapređenje zaštite okoliša i plansko korištenje prirodnih resursa i prostora te povećanje energetske efikasnosti. Posebno je važna oblast modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture. Tako će strateški projekti TK u narednim godinama biti vezani za izgradnju mreže autocesta i brzih cesta na području Tuzlanskog kantona. Strategija pokreće i investicije vrijedne 812 miliona KM koje će biti upućene kao podrška strateškim principima i razvoju, 48 posto novca bit će obezbjeđeno iz samostalnih prihoda TK.

– S obzirom da je Strategija svedena na nivo mjera Ministarstvo privrede će u svakoj godini koordinirati izradu Akcionog plana koji će obuhvatati trogodišnje razdoblje na osnovu kojeg će se praviti procjena potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti koje su obuhvaćene Strategijom razvoja – dodaje Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Ministarstvu privrede TK.

Iz Ministarstva privrede TK napominju i da je ova Strategija po prvi put rađena u skladu sa Zakonom o razvojom planiranju FBiH koji je usvojen 2017. godine, čime je njena implementacija postala zakonska obaveza.

– Ovo nije više fakultativna stvar o kojoj vlasti mogu odlučivati u skladu svojih potreba, ovo je nešto što je sada zakonom precizirano i što je TK u potpunosti prihvatio i prilagodio tom zakonskom okviru – kaže Kusturica.

Strategija razvoja TK za period 2021.-2027. godina je pripremljena uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Usklađena je sa relevantnim strategijama viših nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija te Ciljevima održivog razvoja usvojenim od strane Ujedinjenih nacija.