Nastavak akcije pomoći borcima u stanju socijalne potrebe

Na inicijativu Organizacije demobilisanih boraca i Organizacije ratnih vojnih invalida, a uz finansijsku podršku Koordinacije boračkih organizacija grada Tuzle, nastavlja se akcija pomoći borcima u stanju socijalne potrebe. Riječ je o bivšim borcima koji još nisu u potpunosti riješili svoje stambeno pitanje. Boračke organizacije Tuzle ovim primjerom pokazuju da ne treba uvijek čekati na nadležne da pomognu, već da i sami mogu uraditi puno, posebno ako se ujedine kao na nekoliko primjera.

Pročitajte...