Nastavak unapredjenja ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu Roma u TK

Više od hiljadu Roma sa područja Tuzlanskog kantona, tačnije njih 1087, u proteklih pet godina ostvarilo je pravo na zdravstveno osiguranje. Uz podršku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice određene aktivnosti u okviru zdravstvene zaštite ove populacije će biti nastavljene i u narednom periodu.

Pročitajte...