Nema političke spremnosti za učinkovit sistem sprečavanja sukoba interesa

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvali su sve nadležne institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH s međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sistema za sprečavanje sukoba interesa među javnim dužnosnicima.

Sprečavanje sukoba interesa javnih dužnosnika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije, a napori u toj oblasti su suštinski dijelovi procesa integracije BiH u Evropsku uniju i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije, navode.

U Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, jasno se ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa u skladu s međunarodnim standardima i preporukama GRECO-a jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH.

– Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je Ministarstvo pravde BiH u januaru 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Vijeću ministara BiH na usvajanje u roku od 90 dana, a taj rok davno je istekao – podsjećaju u saopćenju.

Kako navode, prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde BiH dostavilo u postupku javnih konsultacija u decembru 2020. godine, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa.

Upozoravaju da taj prijedlog ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GRECO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije.

– Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski učinkovit sistem za sprečavanje sukoba interesa – jasno su kazali u saopćenju.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija Evropske unije i Misija OSCE-a u BiH su više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama i daljnja kašnjenja u usvajanju tog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta. Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora.

Kako zaključuju u saopćenju, napredak u toj oblasti ključan je ne samo za napredak BiH na putu ka EU, već je to i preduvjet za vraćanje povjerenja građana u javne dužnosnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni dužnosnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana.