Neum: Helikopteri OS BiH uspješno okončali gašenje požara

Helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u proteklim danima intenzivno su radili na gašenju požara na ugroženim dijelovima općine Neum.

Jutros su helikopterske posade u saradnji sa predstavnicima lokalne vlasti izvršile izviđanje ugroženog područja gdje je konstatovano da su požari stavljeni pod kontrolu i da prestaje potreba za daljnjim angažmanom resursa Oružanih snaga BiH.

– Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su ponosne na učinak helikoptera OS BiH na ovom području koji su zajedno sa ostalim subjektima bili uključeni u akciju gašenja i suzbijanja požara na ovom području. Angažmanom resursa Oružanih snaga BiH u znatnoj mjeri je spriječeno daljnje širenje požara, preduprijeđene su eventualne negativne posljedice, te je otklonjena opasnost po stanovništvo i materijalna dobra na opožarenim lokacijama – saopćili su iz Ministarstva odbrane BiH i dodali:

Oružane snaga sa svojim resursima ostaju pripravne za sva buduća angažiranja u slučaju potrebe za pomoć stanovnicima Bosne i Hercegovine gdje god i kada god pomoć bude potrebna i tražena.

Pročitajte...