Niže cijene 561 lijeka na Pozitivnoj listi lijekova TK

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Izmjenama je omogućeno snižavanje cijena za oko 561 lijek na Pozitivnoj listi lijekova TK, sa prosječnim sniženjem oko 12% što će omogućiti dodatne uštede kada su u pitanju rashodi za izdavanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Sagovornik: Dr. Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva u Vladi TK.

Pročitajte...