Nova laboratorija za studente elektrotehnike u Tuzli

Studenti Fakulteta elektrotehnike u Tuzli dobit će na korištenje novu laboratoriju za telekomunikacije čija novčana vrijednost prelazi 50 hiljada eura. Investicija će biti dio prekograničnog projekta u kojem bosanskohercegovački univerziteti sarađuju međusobno, ali i sa nekoliko fakulteta u susjednoj Srbiji, te Evropskoj uniji, odnosno Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Projekt se zove BENEFIT, a cilj mu je modernizacija studijskih programa iz obasti telekomunikacija na univerzitetima u Tuzli, Sarajevu, Banjaluci, ali i Beogradu, Novom Sadu, Ljubljani i Klagenfurtu.

Pročitajte...