Novalić: Budžet za 2021. će eliminisati utjecaje pandemije (VIDEO)

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je danas da su na sjednici Vlade razmatrali najvažniju tačku, a to je budžet za 2021. godinu, koji treba da eliminira uticaj pandemije u 2020. godini.

Istakao je da je budžet odraz ekonomske politike, koji je morao uzeti u obzir sve ono što se događalo u ekonomskom i socijalnim smislu u 2020. godini, koja je bila obilježena pandemijom.

– Budući da smo ove godine uočili sve zakonitosti ekonomskog, socijalnog i zdravstvenog uticaja pandemije na naše društvo i da imamo visoka očekivanja od vakcine, tako smo i kreirali budžet za narednu godinu – pojasnio je Novalić.

Istakao je da je u 2020. godini zbog pandemije izgubljeno 14.000 radnih mjesta, ali da su istovremeno direktni porezi pali samo 0,7 posto, što znači da su ekonomske mjere koje su uticale na direktne poreze, bile efikasne.

– Tako da nam ne trpi zdravstvo i penzioni fond, ali indirekti porezi su pali 15,8 posto, što je široka potrošnja, i to čini određeni problem naročito na nižim novima vlasti – naveo je federalni premijer.

Dodao je da je budžet kreiran da prevenira pojave visokog nedostatka indirektnih poreza i neprimjetnog pada direktnih poreza.

Naglasio je da je budžet u iznosu od pet milijardi i 481 miliona KM kreiran da se 230 miliona granta uputi na niže nivoe vlasti, te da polovinu tih sredstava treba koristiti za obrte mikro i malih poduzeća.

– U ekonomskom smislu, FBiH na to još kreira 240 miliona KM u privredu, 150 miliona KM u Stabilizaciji fond, 50 miliona u zapošljavanje, 25 miliona KM u Garantni fond i 15 miliona KM da ohrabrimo uzimanje kredita za privredne događaje – pojasnio je Novalić.

Istakao je da su na sjednici razmatrane još dvije vrlo važne teme, ulaganje 30 miliona KM u turizam i 10 miliona KM prema realnom sektoru.

Pročitajte...