Novalić: Postoji niz problema zbog kojih koncept JPP u BiH nije zaživio (VIDEO)

Federalni premjer Fadil Novalić ocijenio je danas u Sarajevu da je strah od monopoliziranja javnih usluga od strane privatnog kapitala glavna prepreka razvoju javno-privatnog partnerstva u BiH.

Na Ekonomskom forumu BiH 2018 koji se održava danas u Sarajevu, Novalić je rekao da postoji niz problema zbog kojih koncept javno-privatnog partnerstva u BiH nije zaživio iako je to, smatra, efikasan model udruživanja potencijala koje ima javni sektor, a to su uglavnom resursi i pružanje javnih usluga, te privatnog sektora koji je efikasan i ima kapital.

– Postoji i nepovjerenje kod privatnog sektora prema javnom sektoru, posebno našem koji često mijenja zakone i nije stabilan – naveo je Novalić.

Dodao je da je i nedostatak zakona u toj oblasti jedan od razloga njenog zaostajanja, ali i nedostatak ponude projekata koji bi mogli biti realizovani kroz javno-privatno partnerstvo, što je Vlada FBiH pokušala prevazići s “100 projekata”.

Novalić je napomenuo da kod nas sada tek počinje razmatranje javno-privatnog partnerstva u oblastima energetike i putne infrastrukture, dok je u razvijenim zemljama to već izgrađeno i JPP se primjenjuje i u oblasti usluga.

Naglasio je da nama predstoji rješavanje svih problema koji koče JPP jer to predstavlja dodatni potencijal za razvoj našeg društva.

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine organizirao je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a planirano je da kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte...