Novalić: Rebalansom budžeta FBiH izgraditi putnu infrastrukturu

SARAJEVO, 6. decembra (FENA) – Federalni premijer Fadil Novalić danas je na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH obrazložio razloge zbog čega je potrebno donijeti rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH, koji je Vlada predložila u iznosu od 2.694.426.725 KM i koji je manji u odnosu na usvojeni budžet Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od 50,2 mil. KM.

– Rebalans Budžeta FBiH za 2017. je pripremljen, između ostalog, poštujući zaključke Parlamenta kojim je naloženo Vladi Federacije BiH da naplaćena sredstva po osnovu klirinškog duga Ruske Federacije usmjeri ka izgradnji putne infrastrukture i izmirenju obaveza za poljoprivrednike – kaže Novalić.

Drugi razlog je potpisani sporazum Vlade Federacije BiH sa boračkim udruženjima u kojem je preuzeta obaveza zamrzavanja trenutnih sredstava koja se izdvajaju za te kategorije, te planiranje Transfera za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca.

– Treći razlog je zamjena izvora finansiranja budžeta Federacije BiH, pri čemu su sredstva MMF-a planirana u iznosu od 195 miliona KM zamijenjena domaćim izvorima finansiranja. Jasno je da zbog dosadašnjeg neispunjavanja obaveza preuzetih iz Pisma namjere, prvenstveno mislim na izmjene i dopune Zakona o akcizama, sredstva od MMF-a gotovo sigurno neće biti uplaćena do kraja 2017. godine – konstatovao je Novalić.

Govoreći o prihodovnoj strani rebalansa budžeta istakao je da su prihodi od poreza povećani za ukupno 49,3 miliona KM što predstavlja rezultat poboljšane naplate prihoda od indirektnih poreza i prihoda od poreza na dobit.

Pored navedenog, naglašava da su neporezni prihodi povećani za 90,5 miliona KM kao rezultat, između ostalog, pojačane naplate prihoda od krajnjih korisnika koji su na temelju svojih kreditnih obaveza dužni iste uplaćivati u budžet Federacije BiH.

– Kada su u pitanju rashodi rebalansa budžeta FBiH za 2017. godinu, Vlada FBiH je ostala opredijeljena u provođenju restriktivne budžetske politike te su tekući rashodi smanjeni za 33,8 miliona KM – kaže Novalić.

Također, smanjeni su i izdaci za kamate s obzirom da je Vlada FBiH odustala od emisije ukupno 100 miliona KM trezorskih zapisa zbog poboljšane likvidnosti budžeta Federacije BiH.

S druge strane, kapitalni izdaci i transferi povećani su za 116 miliona KM odnosno za 300 posto u odnosu na planirane i ovo je prevashodno, kako ističe Novalić, rezultat raspoređivanja sredstava klirinškog duga na izgradnju putne infrastrukture.

Podsjeća da je planiran kapitalni transfer JP Autoceste FBiH u iznosu od 107 miliona KM koji će biti usmjeren na izgradnju brze ceste Lašva – Nević polje gdje se namjerava usmjeriti 100 miliona KM i dionicu autoceste mostarska zaobilaznica Sjever i Jug, gdje se namjerava usmjeriti sedam miliona KM.

Rebalansom su također planirana sredstva od GSM licence koja će u narednom periodu biti uplaćena u budžet FBiH od Vijeća ministara u iznosu od ukupno oko 4,5 miliona KM, a koja će se također usmjeriti za izgradnju magistralnih i lokalnih cesta.

Prepoznavajući značaj izgradnje aerodromske infrastrukture, ali i njihov potencijal u jačanju sektora turizma, Vlada je rebalansom planirala dodatnih 7,5 miliona KM u izgradnju infrastrukture na aerodromima u Mostaru, Tuzli i Bihaću iz namjenskih sredstava putničke avio takse.

– Rebalansom je u sektoru poljoprivrede planirano 7,7 miliona KM koji će se usmjeriti na ime izmirenja obaveza iz ranijeg perioda prema poljoprivrednicima čime bi se uključujući sredstva planirana budžetom za 2018. godinu ove obaveze u potpunosti trebale izmiriti – naveo je Novalić.

Dodao je da je rebalansom predviđeno povećanje broja uposlenih u okviru Vrhovnog suda kako bi se započela procedura prijema sudija, ali i tužilaca u Federalnom tužilaštvu već u ovoj godini, a što se nalaže u nastavku implementacije seta antikoruptivnih zakona.

Budžetom za 2018. godinu planirana su značajnija sredstva za ove namjene obzirom da je prethodno potrebno riješiti pitanje trajnog smještaja ovih institucija.

– Provođenje restriktivne i odgovorne fiskalne politike i dalje ostaje jedan od prioriteta Vlade Federacije BiH koji je doveo do više nego zadovoljavajuće likvidnosti budžeta i njegove srednjoročne stabilnosti. Tome svjedoči redovna isplata apsolutno svih obaveza budžeta Federacije BiH prema različitim kategorijama korisnika. Takva politika će biti nastavljena i u narednoj godini – poručio je Novalić obrazlažući rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH.

(RTVTK/FENA) E.F.

Pročitajte...