Novalić: Uklopiti očekivanja od novog zakona u realni okvir

Još uvijek nema nikakvih naznaka kada bi se Parlament FBiH mogao očitovati o zakonu o pravima demobilisanih boraca u FBiH.  U međuvremenu, federalni premijer poručuje da je kompromis bitan kako bi usvojeno bilo provodivo. U kantonalnom Savezu demobilisanih boraca misle da je predloženo moguće provesti u praksi…

Pročitajte...