Novi način biranja /pozivanja u fiksnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine

Od 1.oktobra 2017. godine Regulatorna agencija za komunikacije u BiH je septembra 2016. godine donijela PRAVILO o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008 – Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini, koje moraju primijeniti svi bh.operatori telekomunikacijskih usluga koji pružaju usluge fiksne telefonije, koje se odnosi na biranje (pozivanje) u fiksnoj telefonskoj mreži.

Prema tom pravilu RAK-a,pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mreži (*svim bh.mrežama) Bosne i Hercegovine od 1.oktobra ove godine obavljat će se tako što će se i unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno jednog/istog kantona u FBiH, prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada pozivani korisnik, pa zatim njegov korisnicki broj, što sada nije slučaj.

To znači da ćete i Vi od 1.oktobra ove godine sa Vašeg fiksnog telefona pri pozivanju drugog fiksnog telefona unutar jedne/iste mrežne grupe, odnosno istog kantona, najprije morati birati trocifreni pozivni broj kantona, a zatim (šestocifreni) telefonski broj korisnika da bi Vaša telefonska veza bila ostavrena, što sada nije slučaj, s obzirom da je sada dovoljno birati samo šestocifreni telefonski broj korisnika unutar jedne/iste mrežne grupe/istog kantona.

Od 1.oktobra ćete morati najprije birati trocifreni  predbroj mrežne grupe (03X – za kantone u FiH, 05X – za RS i 049 – za Distrikt Brčko), pa zatim broj korisnika, da bi veza bila uspostavljena. Telefonski pozivi sa fiksnih brojeva koji nakon 1.oktobra budu birani bez odgovarajućeg predbroja neće moći biti ostvareni.

U vezi sa implementacijom izmjenjenog Plana numeracije u BiH, BH Telecom će kao operator, osim informisanja svojih korisnika u vezi sa izmijenjenim načinom biranja telefonskih brojeva unutar mrežnih grupa (kantona u FBiH), poduzeti i druge potrebne aktivnosti kako bi Vama, korisnicima svojih usluga, olakšao prelazak na novi način biranja. Jedna od njih su i govorne poruke koje će Vas, u slučaju pogrešnog biranja/pozivanja broja nakon 1.10.2017., informisati o Vašem ispravnom načinu biranja u konkretnom slučaju.

 Tabelarni prikaz kodova mrežnih grupa u BiH

030 Mrežna grupa za  Srednjobosanski kanton
031 Mrežna grupa za  Posavski kanton
032 Mrežna grupa za  Zeničko-dobojski kanton
033 Mrežna grupa za Sarajevski kanton
034  Mrežna grupa za  kanton 10
035 Mrežna grupa za Tuzlanski kanton
036 Mrežna grupa za  Hercegovačko-neretnanski kanton
037 Mrežna grupa za Unsko-sanski kanton
038 Mrežna grupa za  Bosansko-podrinjski kanton
039 Mrežna grupa za  Zapadnohercegovački kanton
049 Mrežna grupa za Brčko Distirkt BiH
050 Mrežna grupa za  Mrkonjić Grad
051 Mrežna grupa za Banja Luku
052 Mrežna grupa za Prijedor
053 Mrežna grupa za Doboj
054 Mrežna grupa za Šamac
055 Mrežna grupa za Bijeljinu
056 Mrežna grupa za Zvornik
057 Mrežna grupa za Istočno Sarajevo
058 Mrežna grupa za Foču
059 Mrežna grupa za Trebinje

Pročitajte...