Radarske kontrole i stanje na putevima (15.09.2017.)

Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS Zapad
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09.2017. -PU TUZLA – PS ZAPAD

  08:00 do 10:00 sati ulica XVIII Hrvatske brigade
  10:30 do 12:30 sati M-18 Brgule
  20:00 do 22:00 sati ulica Bosne Srebrene

 • PS Doboj Istok
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2017 -PS DOBOJ ISTOK

  11:00 do 13:00 sati M-4 Brijesnica Velika

 • PS Čelić
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2017. -PS ČELIĆ

  11:00 do 11:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Mala privreda“
  19:00 do 19:45 sati Čelić, na lokaciji „Frigos“

 • PS Lukavac
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2017. -PS LUKAVAC

  05:45 do 06:45 sati M-4 Junuzović Kopex i Devetak
  07:30 do 09:30 sati M-4 Azotara
  07:30 do 10:00 sati M-4 Berkovica
  10:00 do 12:00 sati M-4 Bistarac
  10:30 do 12:00 sati M-4 Dobošnica
  12:15 do 14:30 sati M-4 BP Nasko Puračić i Devetak
  15:15 do 17:30 sati M-4 Junuzović Kopex
  15:15 do 18:00 sati M-4 Gnojnica
  18:00 do 20:00 sati M-4 BP Nasko Puračić
  18:30 do 20:00 sati M-4 Sižje
  02:00 do 04:00 sati M-4 Lucijana Bistarac i Dobošnica

 • PS Živinice
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2017 -PS ŽIVINICE

  10:00 do 12:00 sati M-18 Podgajevi
  17:00 do 19:00 sati ulica Toplička
  02:00 do 03:30 sati M-18 Strašanj

U sjeverozapadnim dijelovima BiH saobraćanje po mokrom kolovozu

SARAJEVO, 15. septembra (FENA) – Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje saobraća se po mokrom kolovozu, dok su uvjeti za vožnju u ostalim dijelovima BiH za sada povoljni. Upozorava se na učestale sitnije odrone na brojnim dionicama i savjetuje opreznija vožnja.

Na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale, zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: M-14.1 Odžak-Donji Svilaj, M-18 Stupari–Kladanj i M-4 Simin Han-Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-461 Srebrenik-Donja Orahovica i R-414 Banja Luka-Turbe.

Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival “Drill and Chill Festival”) do 17. 09. od 11 do 11.45 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:
AUTOPUT
E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.

MAGISTRALNI PUTEVI:
M-4
Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.
M-5
Ljubogošta-Pale, zbog izvođenja radova u tunelu Kalovita Brda, saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.
Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.
M-14.1
Odžak-Donji Svilaj, zbog radova na igradnji rasvjete petlje Svilaj, od 07 do 18 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.
M-16
Karanovac-Crna Rijeka, zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11 do 11:45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.
M-17
Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.
M-18
Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.
Stupari- Kladanj, zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, na mjestu izvođenja radova, povremeno se saobraća naizmjenično, jednom trakom.

REGIONALNI PUTEVI
R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.
R-445 Semizovac-Ilijaš-Visoko zbog radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice u Malešićima (od pružnog prelaza do mosta), od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.
R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.
R-461a Srebrenik-Orahovica Donja, zbog rekonstrukcije kolovoza od raskrsnice za Brnjičane do raskrsnice za Moranjce od 07 do 19 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.
R-469 Živinice-Međaš, zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice regionalnih cesta R-469 i R-470, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO
– Zbog održavanja manifestacije pod nazivom „Porodični dan“ danas od 15 do 22 sata obustavlja se saobraćaj u ulici Vilsonovo šetalište (na dijelu od spoja sa ulicom Topal Osman paše do raskrsnice sa ulicom Vrbanja).
– Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od 08:30 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Muse Ćazima Ćatića ( od raskrsnice sa ulicama Mehmeda Handžića do spoja sa ulicom Josipa Štadlera. Alternativni pravci su:
1. Zaima Šarca-Sarač Ismailova-Josipa Štadlera-Sagrdžije-Mula Mustafe Bašeskije
2. Mehmeda Handžća-Čadordžina-Vrbanjuša-Sagrdžije-Mula Mustafe Bašeskije.
-Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale,na snazi je privremena obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom ulice A. Šaćirbegović- Milana Preloga). U ulicama Zvornička i Safeta Hadžića u zoni raskrsnice ulica Zvornička, A. Šaćirbegović, Safeta Hadžića, Triglavska i Put Mladih Muslimana, saobraćaj se ograničava na dvije saobraćajne trake, za odvijanje saobraćaja u dva smjera i funkcionalnog odvijanja saobraćaja raskrsnice i protoka vozila iz ulica: Triglavska i Put Mladih Muslimana.
-Zbog radova na izgradnji raskrsnice na spoju Vijadukt „Briješće“-ulica Safeta Zajke, saobraćaj se na dijelu ulice Safeta Zajke (od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 m) odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.
-Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Himzarina, Logavina, Iza Hrida, Krivoglavci, Muse Ćazima Ćatića, Vrelo Bosne, Aleksandra Puškina, Panjina kula i Zvornička.
-Zbog izvođenja neophodnih radova, od 07 do 17 sati, izmjenjen je režim saobraćaja na lokalnom putu Tarčin-Gornja Bioča.
– Zbog radova na izgradnji komunalnih instalacija od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (dionica spoj M-17-Miševići) u Hadžićima. Alternativni pravac za vrijeme obustave je M-17-Binježevo-Miševići i obratno.

MOSTAR
-Zbog radova na izgradnji lokalne ceste Avenija-most Sutina-ul.Maršala Tita, izmjenjen je režim saobraćaja na potezu raskrsnice R-5 (kružni tok) na ukrštenju lokalne ceste Avenija-most Sutina i ulice Maršala Tita (Sjeverni ulaz u grad-Zalik).
-Zbog radova na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka, izmjenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulice Kralja Tvrtka i Stjepana Radića i ulice Kralja Tvrtka i Kralja Zvonimira.

BIHAĆ
Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.

MAGLAJ
U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

(RTVTK/BIHAMK/FENA) M.L.

Pročitajte...